+90 (554) 615 56 85

info@kardagcilik.com

Çelik Grid Uygulamaları

Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanılan Yüzeysel Kaplama Sistemleri olarak da adlandırılan Donatısız Çelik Tel Ağ (Grid) Sistemleri, yamaç veya şevlerde yüzeysel döküntü oluşturan kaya ve taş kütlelerinin, can ve mal güvenliğini riske etmesini önlemek maksadıyla uygulanırlar.

 

Donatısız Çelik Tel Ağ (Grid) Sistemleri, kaya şev yüzeyi üzerine arazinin durumuna göre, bazen iş makinası bazen el ile yüzeye örtülerek uygulanır. Bu yüzden bu uygulamaya örtüleme veya kaplama adıda verilmektedir.Yüzey boyunca kopma gösteren kaya kütlelerinin, serilen bu kaplama arkasından güvenli ve kontrollü bir şekilde şev topuk bölgesinde birikimleri sağlanır. Yüzey kaplaması sistemi şevd başında yapılacak tepe ankarajlarına çelik halat ile monte edilir. Bu sayede sistem tek bir noktaya binecek yükü bütün sisteme yayar Bununla birlikte özellikle şev tepe ve topuk bölgelerinde sistemin güvenliği için gerekli ve uygun ankrajlamalar yapılmalıdır.

 

Kullanılacak çelik gridin çift bükümlü olması gerektiği unutulmamalıdır.Çift bükümlü kaplama sistemleri, 160 kN/m’ye varan gerilme değerleri ile, yüksek kot değerine sahip yamaç ve şevler ile yüzeysel döküntü miktarının aşırı olduğu bölgelerdeki uygulamalar için idealdir

 

Sistemin ekstra dayanıma ihtiyacı olduğunda (Şev yüksekliklerinin fazla olduğu, aşırı döküntü oluşturma potansiyellerinin bulunduğu, düşme riski içeren büyük çaplı kaya kütleleri içeren, kar/buz yüklerinin oluşma gösterdiği) bölgelerde, kaplama sisteminin yüksek dayanıma kavuşturulması amaçlı olarak Donatılı Çelik kompozitGrid Sistemleri kullanılabilir. Bu sistemler, çift bükümlü tel ağlar ile birlikte belirli aralıklarda, enine veya enine ve boyuna yönde yüksek mukavemetli çelik halatların imalat aşamasında çift bükümler arasından geçirilerek örülmesi sureti ile elde edilirler.

 

KAR ENDÜSTRİYEL DAĞCILIKyılların bilgi ve deneyimiyle çelik grid sistemlerinin uygulamasında gösterdiği başarıyı her geçen gün arttırmaktadır. Konusunda uzman ekibimiz sayesinde hızlı, analitik ve gerektiğinde sıradışı çözümler sunarak oluşabilecek birçok tehlikenin önüne geçmeyi başardık.

 

 

 

Kar Endüstriyel Dağcılık Ve İple Erişim Çözümleri hakkında detaylı bilgi ister misiniz ?