+90 (554) 615 56 85

info@kardagcilik.com

Jeoteknik Hizmetler

Ülkemizde oldukça geri kalmış olan kaya ve taş düşmesi problemleri konusunu kendisine ilke edinmiş, kendi alanında mühendislik çözümleri üreten ve bu konuda kendisini geliştirip hep en iyi olmayı hedefleyen bir firmadır. Kaya ve taş düşmesi problemlerini tek çatı altında toplamak mümkün olmayabilir. Problemin durumuna göre değerlendirildiğinde çözümler;

 

♦  Düşebilecek taş ve kaya gruplarının temizliği,
♦  Riskli kaya gruplarının çelik halatlar yardımıyla sabitlenmesi,
♦  Çift bükümlü çelik ağ ile riskli yüzeyin örtülemesi,
♦  Enerji sönümleyici bariyerler kullanılması,
♦  Basit bariyer sistemlerinin kullanılması,
vs.

 

İhtimal dahilinde olan tüm çözüm metotlarının belki de tek başlarına hiçbir yeterliliği olmayacak ve bunun yerine birkaç metodun kombine edilmesiyle sağlıklı çözüme ulaşılacaktır. Bunlar mevcut şevin morfolojik yapısı, tehlike altındaki yapıların gereksinimleri gibi birçok sebeplerle değişiklik gösterirler. Doğru çözüme ulaşmak için, işin başında doğru bir risk analizi yapılmalı ve farazi varsayımlar yerine akılcı ve gerçekçi çözümler ortaya konulmalıdır.


 

Bütün bu değişkenler ve etkenler karşısında KAR ENDÜSTRİYEL DAĞCILIK en iyi kombinasyonu ve en iyi çözümü size sunar.Bu alandaki hizmetlerimiz şunlardır:

 


♦  Kaya Düşmesini Engelleyici Çelik Grid Çalışmaları
♦  Enerji Sönümleyici Bariyer Sistemleri ve Kaya Bariyerleri
♦  Yamaç Temizliği ve Kaya Düşürme Çalışmaları
♦  Yamaçlarda Zonlama ve Risk Haritası Oluşturma Çalışmaları
♦  Problemli Bölgelere Ölçüm ve Erken Uyarı Cihazları Montajı
♦  Yamaç Güvenliği Çözüm ve Fizibilite Raporları Hazırlama
♦  Erişilemeyen Yamaçlarda ve Kanyonlarda Ölçüm İşlemler
♦  Ana Kayadan Ayrılan Kayaların Kontrolü ve Düşürülmesi
♦  Yamaçta Duran Serbest Blokların Düşürülmesi
♦  Geçici Olarak Durdurulmuş Kayaların Düşürülmesi
♦  Yol Hatlarının Altında Oluşan Döküntülerin Tavsiyesi
♦  Setlerde ve Palyelerde Biriken Döküntülerin Temizliği
♦  Heyelan Riski Yaratan Malzemelerin Tavsiyesi
♦  Ufalanma Etkisi Gözlenen Yamaçlarda Gevşek Malzeme Taraması ve Temizliği
♦  Basınçlı Su İle Ufalanan Yüzeylerin Temizlenmesi
♦  Basınçlı Hava İle Yamaç Kıyılarının Palye ve Kesme Yüzeylerinin Süpürülmesi
♦  Patlatma ve Kazılar Sonrasında Oluşan Riskli Kaya Bloklarına Müdahale
♦  Uzmanlar Tarafından Patlayıcı Yerleştirme
♦  Dev Kaya Bloklarının Sabitlenmesi
♦  Kaya Duvarlarında Delgi ve Ankraj İşleri
♦  Çelik Halat Sabitleme İşleri
♦  Dikey Yüzeylere İskele, Merdiven ve Konstrüksiyon Montajları
♦  Yamaçlarda Elektrik Nakil Hattı ve Boru Döşeme İşleri
♦  Zemin Çivileri ve Ankraj Sistemleri
♦  Patlayıcı Yerleştirme ve Uygulamaları
♦  Yüzeysel Stabilizasyon ve Destek Sistemleri
♦  Montaj Çalışmaları ile Birlikte İstenilen Her Türlü Uygulama
♦  Bakım ve Onarım
♦  Denetim ve Güvenilirlik Testleri
♦  Çalışma Ortamını Daha Güvenli Hale Getirmek İçin Emniyet Sistemleri Kurulumu

 

 

 

Kar Endüstriyel Dağcılık Ve İple Erişim Çözümleri hakkında detaylı bilgi ister misiniz ?