Kar Endüstriyel Dağcılık olarak tüm iple erişim operasyonlarını IRATA ( Industrial Rope Access Trade Association) ve SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) sertifikaları ve ilgili Türk standartları yönetmenliklere bağlı olarak gerçekleştirmekteyiz.